อนุทิน 163049 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๐๘

เรียนรู้…เตรียมพร้อมก่อนตาย ความตายเป็นเรื่องไม่น่ากลัว…แค่ฝึกจิตให้มีสุขอยู่เสมอ ๆ เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายในวันไหน เวลาไหน…เตรียมพร้อมเพื่อซ้อมตาย…ได้ข้อคิดมากมายกับการฟังธรรม…น้อมนำลงสู่การปฏิบัติจริง จากการฟังธรรม ในชีวิตที่ผ่านมาตัวฉันเองก็เคยนำมาทำบ้าง ด้วยการไม่เคยได้ฟังธรรมมาก่อน แต่นำความรู้ที่เคยเรียนรู้นำมาปฏิบัติ ยิ่งกว่านั้นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าเคยทำสิ่งที่ธรรมะมีสั่งสอน…คงมาจากการปฏิบัติที่สะสมมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินั่นเอง…รู้ธรรมเพิ่มขึ้นนำมาปฏิบัติอีกเพื่อสู่สุขคติ หรือนิพพานภพปัจจุบัน…เป็นเรื่องเฉพาะตนที่เราได้เรียนรู้ด้วยตัวของเราเองเกี่ยวกับเรื่อง “กายและจิต” บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)