อนุทิน 163034 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๐๒

ในการมองดูคนอื่น…มองแล้วให้เกิดกิเลส…ทางธรรมท่านให้กลับมามองดูตัวเองให้มาก เมื่อมองคนอื่นแล้ว อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เขา เพราะนั่นถือว่า “ท่านกำลังหลุดจากธรรม”…ตั้งจิตอธิษฐานว่า “จะพยายามเดินตามหลักธรรมคำสอนฯ ให้มากที่สุด เท่าที่ตัวเราจะทำได้”…ความเห็น (0)