อนุทิน 16303 - มะปรางเปรี้ยว

เมื่อต้องทำงานเป็นทีมกับหน่วยงานข้างนอก อาจเกิดปัญหาต่อไปนี้ได้

  • ขาดการมีความรู้สึกร่วมในการเป็นทีมเดียวกัน
  • ติดต่อสื่อสารผิดพลาดจนทำให้เข้าใจผิด
  • ขาดตารางเวลาที่แน่นอนและชัดเจนในการดำเนินงาน
เขียน 24 Jul 2008 @ 15:16 () แก้ไข 24 Jul 2008 @ 15:28, ()


ความเห็น (0)