อนุทิน 16303 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

เมื่อต้องทำงานเป็นทีมกับหน่วยงานข้างนอก อาจเกิดปัญหาต่อไปนี้ได้

  • ขาดการมีความรู้สึกร่วมในการเป็นทีมเดียวกัน
  • ติดต่อสื่อสารผิดพลาดจนทำให้เข้าใจผิด
  • ขาดตารางเวลาที่แน่นอนและชัดเจนในการดำเนินงาน
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)