อนุทิน 163008 - ต้นโมกข์

ในแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง เมื่อคราวก่อน เราพูดถึงปัจจัยการผลิต อันมีเครื่องมือการผลิต ที่ดิน ถนน โรงเก็บสินค้า แต่ปัจจัยการผลิต จะไม่เกิดประโยชน์อันใดเลย หากไม่มีแรงงาน และแรงงานนี้ขึ้นกับสภาพสังคมในตอนนั้นด้วย

เขียน 17 Jan 2019 @ 18:54 ()


ความเห็น (0)