อนุทิน 163007 - ต้นโมกข์

การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ ตอนที่ 4

การรวบรวมข้อมูล (ต่อ)

-สิ่งที่…..ที่สุด

ถามผู้เรียนว่าอะไรที่………….สุด เช่น มีประโยชน์ที่สุด, น่าสนใจที่สุด, น่าประหลาดใจที่สุด, ฯลฯ ในเรื่องที่พวกเขาเรียนวันนี้หรือท้ายสุดของหน่วย

-บัตร A, B, C, D

ให้บัตร A. B. C, D แก่ผู้เรียน (นักเรียนสามารถทำสิ่งนี้ได้ที่บ้าน) ถามคำถามที่มี 4 ตัวเลือก บอกให้พวกเขาโชว์คำตอบ เราสามารถทำสิ่งนี้เป็นทีมก็ได้

-กระดานดำขนาดเล็ก

ขอนักเรียนให้เขียนคำตอบในกระดานดำขนาดเล็ก หรือแผ่นกระดาษ และแสดงคำตอบให้ครูหรือเพื่อนๆ

-การสังเกต

สังเกตนักเรียนสัก 2-3 คน ในทุกชั้นเรียน และจดบันทึก

แปลและเรียบเรียงจาก

Deborah Bullock. Assessment for Learning activities.

เขียน 17 Jan 2019 @ 18:48 ()


ความเห็น (0)