อนุทิน 162993 - อาจารย์ต้น

ในทางเศรษฐศาสตร์การเมือง มาตรฐานการใช้แรงงาน คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้ไปส่งผลสะเทือนต่อและดัดแปลงเป้าหมายการใช้แรงงาน สิ่งที่สำคัญคือ เครื่องมือการผลิต ตลอดจนที่ดิน โรงงาน ถนน ตลังสินค้า ฯลฯ

จากธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ น้ำ และสิ่งที่คนผลิตจากธรรมชาติ เช่น ผ้าสำหรับทอ จนกลายมาเป็น เครื่องมือการผลิต รวมแล้วเรียกกันว่า ปัจจัยการผลิต

เขียน 16 Jan 2019 @ 19:00 ()


ความเห็น (0)