อนุทิน 162973 - ต้นโมกข์

ในทางเศรษฐศาสตร์การเมือง สิ่งที่ถูกปรุงแต่ง แปรรูปในกระบวนการใช้แรงงานของมนุษยชาติ มี 2 ประการ คือ สิ่งของที่ยังอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ สินแร่ในดิน และ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาจากธรรมชาติ เช่น ฝ้ายที่ใช้ทอผ้า และเหล็กในอุตสาหกรรม เป็นต้น

เขียน 15 Jan 2019 @ 19:49 ()


ความเห็น (0)