อนุทิน 162972 - ต้นโมกข์

การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ ตอนที่ 2

การรวบรวมข้อมูล (ต่อ)

-ไฟจราจร

ให้นักเรียนเป็นบัตรสีแดง สีเหลือง และสีเขียว (พวกเขาอาจทำเองจากที่บ้าน) ระหว่างสอนเรื่องสำคัญ ให้พวกเขาแสดงบัตรทั้งสามสีออกมาเพื่อดูว่าพวกเขารู้เรื่องนี้ขนาดไหน (สีแดงหมายถึง ไม่เข้าใจ สีเหลืองหมายถึงค่อนข้างเข้าใจ และสีเขียวหมายถึงเข้าใจแล้ว)

-การติดกระดาษหลังการเรียน

จงใช้การติดกระดาษเพื่อประเมินการเรียนรู้ การประเมินอาจให้เป็นกลุ่ม เป็นคู่ หรือนักเรียนแต่ละคนก็ได้ ถามพวกเขาให้ตอบคำถาม ดังนี้ 1. สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ 2. สิ่งที่ฉันคิดว่าง่าย 3. สิ่งที่ฉันคิดว่ายาก และ 4. สิ่งที่ฉันอยากเรียนต่อไป

-จงให้วาดรูปสี่เหลี่ยม

เมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จ หรือทำแบบฝึกหัดเสร็จ ขอพวกเขาให้วาดรูปสี่เหลี่ยมบนหน้ากระดาษ หากพวกเขาไม่เข้าใจเลย ให้ระบายสีแดงลงไป หากพวกเขาค่อนข้างเข้าใจ ให้ระบายสีเหลือง และหากพวกเขาเข้าใจแล้ว ให้ระบายสีเขียว

แปลและเรียบเรียงจาก

Deborah Bullock. Assessment for Learning activities.

เขียน 15 Jan 2019 @ 18:55 ()


ความเห็น (0)