อนุทิน 162970 - อาจารย์ต้น

to be a call to action = บางสิ่ง เช่น สุนทรพจน์, งานเขียนบางชิ้น หรือแม้แต่การกระทำ ที่กระตุ้นให้ผู้คนเข้าไปแก้ปัญหาตอนนั้น เดี๋ยวนั้น เช่น

Shelia: What is the film you’re watching about? หนังที่เธอดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร?

Tyler: It’s a call to action for sustainable energy resources. มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำให้แหล่งพลังงานอย่างยั่งยืนที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้

เขียน 15 Jan 2019 @ 18:49 ()


ความเห็น (0)