อนุทิน 162967 - ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา

Constructivism มอบหมายงานให้ คิดหาวิธีและกระบวนการ ลงมือทำ พบปัญหา หาทางแก้ไข สรุป ปรับปรุง ทำใหม่ ได้ความรู้ฝังแน่น

เขียน 15 Jan 2019 @ 10:52 ()


ความเห็น (0)