อนุทิน 162958 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๘๗

อารมณ์ศิลป์…เกิดขึ้นกับตัวเราได้เสมอ หากใจเรามีความรักและชอบสิ่งที่เป็นศิลป…ศิลป์จากจินตนาการความเห็น (0)