อนุทิน 162954 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๘๕

บนโลกแห่งความเป็นจริง…บางคนไม่ต้องการใช้อำนาจ แต่บางคนเพียรอยากใช้อำนาจกับเขาบ้าง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)