อนุทิน 162944 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๗๗๔ ]

“…”

…………………………

ทำไมการศึกษาถึงให้แต่ความรู้แก่นักศึกษาเพียงอย่างเดียว

โดยไม่ได้มอบอุดมคติในการรักและศรัทธาต่อวิชาชีพ

– นักศึกษาเอกประถมศึกษาคนหนึ่งที่แม่ฮ่องสอน –

อ่านแล้ว บอกได้เลยว่า นี่แหละลูกศิษย์ที่ต้องการ

การเป็นครูที่ดี มันต้องรู้จักคิด

…………………………

เชียงใหม่ (ยามเย็น)

๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

เขียน 12 Jan 2019 @ 17:00 ()


ความเห็น (0)