อนุทิน 162940 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๗๗๓ ]

“…”

…………………………

Learning is never cumulative; it is a movement of knowing

which has no begining and no end.

การเรียนรู้ไม่เคยเป็นการสะสม แต่เป็นการเคลื่อนไหวของการรับรู้

ซึ่งไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบ

— Bruce Lee —

…………………………

เชียงใหม่ (สองยาม)

๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

เขียน 12 Jan 2019 @ 00:38 ()


ความเห็น (0)