อนุทิน 162939 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๗๗๒ ]

“…”

…………………………

นั่งอ่าน (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี (อิงสมรรถนะ) มหาวิทยาลัยผลิตครู

แล้วก็ได้แต่นั่งคิ้วขมวดถึงความคิดของคนที่อยู่บนหอคอยงาช้าง

ยุคอุตสาหกรรมมันผ่านไปหลายปีแล้ว นี่ยังจะเห็นยุคอุตสาหกรรมกลับมาอีก

สวนทางกับสิ่งที่รัดถะ ประกาศออกว่า เป็นยุค Thailand 4.0 จริง ๆ

การศึกษา คือ ความอิสระทางความคิด ทำให้ประเทศชาติมันพัฒนามากขึ้น

ไม่ใช่ การศึกษา คือ ระบบการล้างสมองให้คิดเหมือนคนอื่น

คิดอะไรอยู่นี่ !!!

…………………………

เชียงใหม่ (สองยาม)

๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

เขียน 12 Jan 2019 @ 00:35 ()


ความเห็น (0)