อนุทิน 16293 - มัทนา

มัทนา

@16282 คัมภีร์ --> ทำไมความหมายมันไม่สู้จะให้กำลังใจเลยอ่ะคะ แต่ก็ทำให้เราไม่ประมาทได้เหมือนกัน?

ลองค้นต่อ:

Tripitaka = Pali Canon (ไตรปิฎก = 3 ตะกร้า)

  •  Canon ภาษาละตินและฝรั่งเศส แปลว่า เส้นวัด กฎ ตัวอย่าง ส่วนภาษากรีกแปลว่า กฎหรือเชือก

wikipedia อีกหน้านึงใช้คำว่า  Buddhist Text ไปเลยเพราะเป็นที่ถกกันว่า "Buddhist scriptures can be categorized into canonical, commentarial and pseudo-canonica" (Scripture ภาษาลาติน scriptura, ฝรั่งเศส scribere, scriptum แปลว่า เขียน)

  • ส่วน Bible มาจากภาษาละติน biblia แปลว่า หนังสือ
  • Qur'an แปลตรงตัวตามภาษาอาราบิกว่า ท่อง หรือ อ่าน 
  • Torah ตามภาษาฮีบรูแปลว่า คำสั่งสอน หรือ คำแนะนำ ต่อมาเพี้ยนไปแปลว่า กฎ

 

เขียน 24 Jul 2008 @ 13:50 ()


ความเห็น (0)