อนุทิน 162918 - ต้นโมกข์

การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ ตอนที่ 1

บทความนี้จะรวบรวมวิธีการเก็บข้อมูล, กลวิธีในการใช้คำถาม, ให้โอกาสประเมินผลย้อนหลัง, และนำเสนอการประเมินตนเองและเพื่อนๆ การรวบรวมข้อมูล

-การวาดภาพหน้า

เมื่อจบกิจกรรม หรือบทเรียน ขอให้นักเรียนวาดรูปหน้าเพื่อแสดงถึงความมั่นใจของพวกเราต่อเรื่องที่สอน รูปหน้ายิ้ม แปลว่าผ่าน และเรียนของใหม่ได้เลย รูปหน้าเฉยๆ แปลว่าค่อนข้างมั่นใจ และรูปหน้าเศร้า แสดงว่าไม่มั่นใจ หรือไม่ได้ตามจุดประสงค์ หรือทบทวนใหม่อีกรอบ

-ประโยคสรุป

ขอให้นักเรียนเขียนประโยคหนึ่งประโยคเพื่อสรุปเรื่องที่เกี่ยวกับหัวข้อ ซึ่งจะเป็นตอนต้น หรือท้ายคาบก็ได้ เธอสามารถกระตุ้นการสรุปนี้โดยการถามว่าเรื่องเป็นเรื่องอะไร ทำไมต้องเรียน หรือเรื่องนี้เป็นอย่างไร ฯลฯ

-การจับคู่

เมื่ออยู่ในช่วงท้ายคาบ ผู้เรียนจะแบ่งปันกับคู่ของตนเอง

-สามสิ่งที่พวกเขารู้, -สิ่งที่พวกเขาพบว่าง่าย, -สิ่งที่พวกเขาพบว่ายาก, -สิ่งที่พวกเขาจะเรียนรู้ต่อไปในอนาคต

แปลและเรียบเรียงจาก

Deborah Bullock. Assessment for Learning activities.

เขียน 10 Jan 2019 @ 18:53 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่ารักดีค่ะ ให้นักเรียนวาดรูปหน้า ประเมิน