อนุทิน 162914 - prayat duangmala

มาอบรมการทำรายงานเด็กยากจนพิเศษ.เมื่อได้เงินแล้วทำแบบ ก001 และ ก002 ในแบบ นร.05 จากการคัดกรอง นร.01 นร.04 แล้วเข้าที่ประชุม กรรมการสถานศึกษา นร.05 ได้ให้ ผู้ปกครองรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน และใบสำคัญรับเงินใน นร.06

เขียน 10 Jan 2019 @ 14:40 ()


ความเห็น (0)