อนุทิน 162912 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๙๒

อยู่ใกล้กับใคร…คุณก็จะเป็นคนแบบนั้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)