อนุทิน 162911 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๙๑

“ชีวิต” จะผ่านการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ มากมาย…เก็บการเรียนรู้ต่าง ๆ มาเป็นบทเรียนในการสอนตนเอง…อย่านำเรื่องที่ร้าย ๆ ที่ผ่านเข้ามาใส่ใจในตัวเรา…มันเป็นเพียงผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไป…”ชีวิต” จะแกร่งขึ้นเอง เพราะเราได้เรียนรู้เรื่องราวจากเรื่องที่ผ่านเข้ามาสู่ตัวของเรา…ส่วนใหญ่เรื่องร้าย ๆ นั้น ฉันจะได้เรียนรู้จากเพื่อนรอบข้างแล้วนำมาเล่าสู่ให้ฉันได้ฟัง เพียงฉันเป็นแค่กำลังใจ ปลอบโยน ให้ข้อคิดเพื่อให้พวกเขานำไปปฏิบัติ…ฉันเกิดมาเพื่อช่วยเหลือ แนะนำ ให้กำลังใจผู้อื่น…ส่วนใหญ่ฉันจะได้เรียนรู้จากคนรอบข้างเกี่ยวกับเรื่องร้าย ๆ เพราะฉันถูกสอนให้เป็นคนที่อย่าเชื่อใครง่าย ๆ ระมัดระวังตนเองอยู่เสมอ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)