อนุทิน 162910 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๙๐

จงเลือก…ที่จะเป็นคนโง่กว้าง หรือว่าโง่แคบ คริ ๆ ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)