อนุทิน 162908 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๘๘

ใครจะคิดอย่างไร…ช่างเขา

ตัวเรา ก็คือ ตัวของเราเอง คริ ๆ ๆ…เราไปห้ามความคิดใครไม่ได้หรอกกกกกกก…

ยึดถือเสมอว่ากับคำว่า “คิดดี พูดดีและกระทำดี” ดีต่อตัวเราเองและผู้อื่น

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)