อนุทิน 162905 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๘๖

ใกล้เกษียณ…ย่าบุษกำลังเตรียมเก็บเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว แต่สภาพยังดูดี…เอาไปบริจาคให้กับคนที่เขาสามารถนำไปใส่ได้ ของใช้เยอะมากเกินไป…เพิ่งรู้ตัวเอง คริ ๆ ๆ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)