อนุทิน 162904 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๘๕

ย่าบอกให้แม่อ้อมของพี่ฟ้าคราม…เก็บตุ๊กตาที่พี่ฟ้าครามไม่ใช้แล้ว เอาไปให้กับเด็ก ๆ ที่มีน้อยกว่าครอบครัวของพี่ฟ้าครามความเห็น (0)