อนุทิน 162903 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๘๔

“คุณภาพ” วัดจาก???…คงมิใช่จบการศึกษาอย่างเดียว…ทักษะชีวิตก็เป็นส่วนในองค์ประกอบของคำว่า “คุณภาพ” สุดท้ายของการวัดคุณภาพ คือ การวัดจากความรู้คู่กับการได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้ผลสัมฤทธิ์จริง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)