อนุทิน 162897 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๗๖๕ ]

“สถานที่บริจาคเสื้อผ้า”

…………………………

ตามที่พี่นก G2K ส่งเสื้อผ้ามาบริจาคนั้น

ผมได้ส่งต่อไปยังโรงเรียนดังต่อไปนี้

๑. โรงเรียนวัดดอนชื่น อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

๒. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๓. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บางกอก เชฟ แชริตี้ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ภารกิจจะสำเร็จลุล่วง หากวันเด็กนี้ สิ่งของเหล่านี้จะเดินทางไปถึงมือเด็ก ๆ ทุกคน ;)…

…………………………

เชียงใหม่ (สองยาม)

๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

เขียน 10 Jan 2019 @ 00:06 ()


ความเห็น (0)