อนุทิน 162879 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๘๐

ช่วงเช้าเซนต์ผ่านงานให้กับน้อง ๆ เจ้าหน้าที่ในกอง…ตรวจบัญชีเงินของกองฯ พูดคุยงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหาการทำงานในหน้าที่ของแต่ละรายในแต่ละวัน

ช่วงบ่ายของวันนี้…เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ในการสรรหาคณบดีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…จำนวน ๓ ราย ในฐานะคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ

(บันทึกความทรงจำในการทำงานในแต่ละวัน)ความเห็น (0)