อนุทิน 162875 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๗๘

เมื่อวาน…ฟังธรรมะ เรื่อง “จิต” ชอบมาก เมื่อฟังแล้วนำมาปฏิบัติต่อตัวเราเอง…ได้มาเยอะเลย เห็นอะไรในตัวของเรามาก ๆ…จิตกับกายสัมพันธ์กัน…ฝึกให้จิตนิ่ง ๆ ใส ๆ ไม่ฟุ้งซ่าน ตัวเราจะได้อะไรในเรื่อง “ธรรม” เยอะมากค่ะ…ถามว่าได้อะไร? ลองทำดูสิคะ แล้วจะทราบว่าท่านได้อะไร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกาลเวลา + อารมณ์ในตัวท่าน + การเปิดใจยอมรับ + การให้โอกาสของเรื่อง”ธรรม” เข้ามาสู่ตนเอง + การลงมือปฏิบัติจริง…แล้วท่านจะทราบเองว่า ท่านได้อะไรจากเรื่อง “ธรรมะ”…เพราะ “ชีวิต คนละแบบ” คริ ๆ ๆ…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)