อนุทิน 162863 - prayat duangmala

โรงเรียน โพนแพงโมเดล..อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบล โรงเรียนพระราชทานขนาดเล็ก มี ผอ.หญิง ร่างเล็ก มีความตั้งใจจริงในการทำงาน.ทั้งครู นร.ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือ เด็กทุกชั้นกล้าคิดกล้าแสดงออกทำโครงงานหน้าเดียว การสอนเน้น การอ่าน อกเขียนได้ ป.1-3 เน้น สามวิชา คณิตศาสตร์ ไทย อังกฤษ

เขียน 08 Jan 2019 @ 20:49 ()


ความเห็น (0)