อนุทิน 162858 - ต้นโมกข์

to get rid of someone or something = กำจัด, เคลื่อนย้าย, ลดทอนอำนาจ, หรือเป็นอิสระจากคน หรือบางสิ่งบางอย่าง เช่น

Do you really think you can get rid of me that easily? เธอคิดว่าจะกำจัดฉันอย่างง่ายๆนั้นเหรอ?

เขียน 08 Jan 2019 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)