อนุทิน 162856 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๗๓

เตรียมทำ Power Point บรรยาย…เรื่อง คู่มือการปฏบัติงานให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.พิบูลสงคราม ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ก่อน…เนื่องจากเดือนนี้มีภาระงานอีกหลายงาน ต้องเตรียมพร้อมให้เสร็จก่อน ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ความเห็น (0)