อนุทิน 162854 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๖๙

วิธีการและเทคนิคในการสอนคนของแต่ละคน…ไม่ว่าเรื่องการเลี้ยงดูลูก-หลาน…การทำงาน…มีส่วนทำให้มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)