อนุทิน 162846 - ต้นโมกข์

ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันอย่างลึกซึ้ง หนึ่งในความคิดของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้คือ การคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาติ

ธรรมชาติมักคัดเลือกให้ลักษณะทางพันธุกรรม และหรือพฤติกรรมที่เป็นลักษณะเด่นของสิ่งมีชีวิตหนึ่ง (สัตว์แต่ละตัว) ให้ดำรงอยู่ต่อไป ไม่ใช่เพื่อให้สิ่งมีชีวิตทั้งกลุ่มดำรงอยู่ เขารู้ว่าความต้องการของแต่ละปัจเจก กับความต้องการหรือประโยชน์ของกลุ่มก็สอดคล้องต้องกันได้ หากการณ์เป็นได้ดังนี้ ก็จะเท่ากับทฤษฎีมือที่มองไม่เห็น ดังที่กล่าวมาข้างต้น เช่นพันธุกรรมเหยี่ยวที่มองได้ไกล แต่ไม่ทำให้เหยี่ยวตัวนั้นมองได้ไกล แต่ส่งผลให้เหยี่ยวทั้งหมดมองไกลได้ด้วย

เขียน 07 Jan 2019 @ 20:40 ()


ความเห็น (0)