อนุทิน 162838 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๖๓

ทุกเรื่อง คือ การทดลอง…แม้แต่พี่ฟ้าคราม ก็ถูกย่าทดลอง ๆ ให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพในอนาคต…แม้แต่ผลจะเป็นเช่นไร ย่ามิอาจทราบได้…แต่เป้าหมายและกระบวนการของย่า คือ ทำทุกอย่างให้เธอเป็นเด็กที่มีคุณภาพที่สุด…ย่าใส่แต่ที่ดี ๆ ทันโลก ให้เธอรู้จักคิด วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยตัวของเธอเอง เพียงแต่ย่าจะเป็นโค้ช คอยแนะนำให้กับเธอเท่านั้นว่าสิ่งใดดี หรือไม่ดี โดยให้เหตุผลกับเธอเป็นผู้พิจารณา ส่วนการตัดสินใจขึ้นอยู่กับตัวของเธอ พยายามแยะแยะสิ่งต่าง ๆ ให้เธอคิดตาม และวิเคราะห์ด้วยตัวเอง…นี่คือ เธอ พี่ฟ้าคราม…

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)