อนุทิน 162836 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๖๒

สำหรับโลกยุคนี้…ฉันคิดว่า “ไม่ควรมีคำว่า “โง่หรือฉลาด“ แล้ว…หากจะมีควรมีคำว่า “รู้กับไม่รู้” เมื่อรู้ก็ควรเรียนรู้ขึ้นเรื่อย ๆ…หากไม่รู้ก็ควรที่จะเปิดใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพราะปัจจุบัน คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ขึ้นอยู่กับที่ว่า เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องใด ๆ มากกว่า…อย่าลืมว่า…มีศาสตร์ตั้งมากมาย บนโลกใบนี้

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)