อนุทิน 162834 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๖๐

การเปิดใจ…สำคัญมาก ๆ กับการเป็นมนุษย์ทำงาน เปิดใจที่จะยอมรับฟังผู้อื่น…ยอมรับในสิ่งที่เกิดใหม่ ยอมรับการปรับเปลี่ยน แม้ว่ามันจะรู้สึกฝืน…หากทำได้ ท่านจะทราบว่า “มันไม่ยากอย่างที่คิดปิดใจจะไม่รับ…หากความคิดขัดแย้งกัน ควรเถียงกันด้วยเหตุด้วยผล” นี่คือ หลักของการทำงานในภาพส่วนรวม

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)