อนุทิน 162821 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๗๕๑ ]

“…”

………………………………………………………………………………………….

ตามบทวิจัยขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) ในช่วง ๒๐ ปีข้างหน้า เราจะมีบัณฑิตเพิ่มมากขึ้นในจำนวนที่มากกว่าที่เคยมีมาตั้งแต่การเริ่มต้นมีประวัติศาสตร์ของระบบการศึกษา สิ่งที่เราเริ่มเห็นในช่วง ๑๐-๒๐ ปีที่ผ่านมา คือ บัณฑิตจบใหม่ว่างงานหรือไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเข้าสู่ตลาดการแข่งขันในโลกแห่งความเป็นจริง ทำให้มูลค่าของใบปริญญาที่เรามองว่าเป็นใบเบิกทางสู่ความมั่นคงในชีวิตก็เริ่มหดหายไป นี่เป็นผลรวมของ ๓ ข้อ สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเราในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา

หนึ่ง … การตั้งเป้าหมายหลักของประชากรรุ่นใหม่ให้จบปริญญาอย่างไม่ลืมหูลืมตา

สอง … จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

สาม … การพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถเข้ามาทดแทนมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– ดร.ทฤษฎ์ อินทะกนก หนังสือ “ก็เขาไม่ได้สอนผมในโรงเรียน” –

………………………………………………………………………………………….

เชียงใหม่ (สวัสดีปีใหม่)

๖ มกราคม ๒๕๖๒

เขียน 06 Jan 2019 @ 20:05 () แก้ไข 06 Jan 2019 @ 21:21, ()


ความเห็น (0)