อนุทิน 162818 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๗๕๐ ]

“…”

………………………………………………………………………………………….

“… เราไม่สามารถใช้ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม

มาประเมินความสามารถของคนรุ่นใหม่

ที่จะเข้าสู่การใช้ชีวิตในสังคมยุค ๔.๐ ได้อีกต่อไป …”

– ดร.ทฤษฎ์ อินทะกนก –

………………………………………………………………………………………….

เชียงใหม่ (สวัสดีปีใหม่)

๖ มกราคม ๒๕๖๒

เขียน 06 Jan 2019 @ 12:43 () แก้ไข 06 Jan 2019 @ 21:21, ()


ความเห็น (0)