อนุทิน 162815 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๕๕

การเรียนรู้…ในสมัยนี้ มีเยอะมากมาย…ได้เรียนรู้ หากตัวเราเองใฝ่รู้ ย่าบุษชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการใช้ชีวิตมากกว่า พ้นเลยวัยที่จะทำให้จบปริญญาใด ๆ แล้ว…แค่ปริญญาโทเอกการบริหารการศึกษา นี่ก็เหลือกินแล้ว จบเพื่อไว้ประกอบอาชีพ…แต่สิ่งที่สำคัญมาก ๆ ตอนนี้ คือ เก็บรายละเอียดของเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เทคโนโลยี นี่สิ!!! สำคัญมาก ๆ ทำอย่างไรเพื่อเอาตัวเองรอด คริ ๆ ๆ…ชีวิต มีอะไรที่ต้องเรียนรู้ตั้งเยอะแยะ!!!…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)