อนุทิน 162813 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๕๔

พี่ฟ้าคราม…ช่วงอายุ ๘ ขวบ เธอจะเป็นช่างสังเกต นางเก็บข้อมูลจากคนรอบข้าง…ใครอย่าได้พลาด นางจะแฉ คริ ๆ ๆ นางร้ายยยยยย…เพราะครอบครัวย่าบุษ จะเลี้ยงหลานแบบไม่กด…แต่ก็จะไม่ตามใจ แต่จะบอก พูดคุยกันด้วยเหตุและผล…เธอคิดสร้างสรรค์สิ่งใด ย่าจะปล่อยให้เธอแสดงออกมา สิ่งดีจะส่งเสริม แต่สิ่งไม่ดีย่าจะบอกว่า เพราะเหตุใด…

เรียนรู้…ได้จากตัวของพวกเราเองความเห็น (0)