อนุทิน 162811 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๕๒

ความรู้…ที่รู้อาจยังไม่ใช่…ความรู้…ที่ใช่อาจยังไม่รู้ คริ ๆ ๆ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)