อนุทิน 16281 - มัทนา

มัทนา

เช๋็คเมลแล้วเจอ pdf ที่อ.พี่เฮ้าส์ ส่งมาให้กลุ่ม comdent พอดี

ปัญญาในเบื้องต้นคือความรู้ระดับสัญญา ผู้ที่เคยฟังหลักธรรมแล้วจดจำไว้ไตร่ตรองจนเข้าใจความหมายแล้วจะมีแนวความคิดที่ดี เมื่อจิตแล่นไปตามแนวที่ดีก็ไม่ตกร่อง ... ปัญญาในระดับนี้เป็นปัญญาที่รู้บาปบุญคุณโทษ ให้มุมมองชีวิตและโลกที่สงบและตรงต่อความเป็นจริง

ปัญญาในระดับสูงขึ้นไปเป็นปัญญาที่ให้ความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นในจิตของผู้มีศีลบริสุทธื์และสมาธิหนักแน่น ถึงขั้นนี้มันไม่ใช่ความคิดเสียแล้ว มันเร็วกว่าความคิด มันเหมือนเครื่องบินรบที่เร็วกว่าเสียง ปัญญาคือความเห็นสิ่งทั้งหลายตามความจริงอย่างประจักษ์แจ้งจนหมดการยึดติดว่าเป็นเราหรือของเรา รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรวามทั้งความรู้สึกนึกคิดของตน ล้วนแต่เป็นของธรรมชาติที่ไม่มีเจ้าของ ... เมื่อปัญญาเห็นอย่างนี้ก็จะปล่อยวาง

ชยาสาโร ภิกขุ

เขียน 24 Jul 2008 @ 12:27 ()


ความเห็น (0)