อนุทิน 162800 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๕๑

“วัด“…อยู่ตรงที่แห่งไหน ก็คือ “วัด“ เพราะวัด คือ การวัดที่ดวงใจของเราเอง…ใจที่ห่างไกลจากกิเลส ทุกข์ ความโลภ ความโกรธ ความหลง นี่ต่างหาก คือ “วัด“…ชอบบบบบบ…สาธุค่ะ ใช่แล้วค่ะ อยู่ที่ไหน ๆ ก็คือ “วัด“ ด้วยการปฏิบัติจากตัวของเราเอง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (4)

วัดใจ

เขียนเมื่อ 

ใช่แล้ววววววววค่ะ พี่แก้ว…เป็นกุศโลบายของการดำเนินชีวิตค่ะ

เขียนเมื่อ 

วัดมีหลายวัด วัด ระยะทาง วัดรอบเอว วัดสถานที่อยู่ของพระ วัดเป็นจิตวัดใจ วัดร้าง วัด ในตัวเรา..ฯลฯ

เขียนเมื่อ 

555…นั่นไงคะอาจารย์ ว่าแล้ว…ต่างคน ต่างความคิดค่ะ คริ ๆ ๆ…