อนุทิน 162799 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๕๐

นานาจิตตัง…คิดต่าง…ชีวิตคนละแบบ ดังนั้น “อย่าว่าใครเขา”

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (2)

Ok

เขียนเมื่อ 

คริ ๆ ๆ ขอบคุณค่ะ พี่แก้ว