อนุทิน 162796 - prayat duangmala

เมือวันพฤหัส..กับจากอบรมรับฟังการทำรายงาน.การเงินพัสดุกีบเงินของเด็กยากจนพิเศษ.(กสศ) รับรายงานมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่ อบต.และม.กรุงเทพฯ ขอสัมภาษณ์เด็กที่ย้ายจาก ท้องถิ่น ระดับ อนุบาลและ ป.1 ติดตามผลการพัฒนา..นัดเก้าโมง ต้องจัดแจงให้เด็กกับครูผู้ช่วยพนักงานราชการไปร่วมตักบาตร..ต้องรอรับ..และให้เด็กอนุบาล ป.1 รอการติดตามผล..

เขียน 05 Jan 2019 @ 08:33 ()


ความเห็น (0)