อนุทิน 162789 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๔๔

ในความคิดของย่าบุษ…อะไรที่ย่าบุษเคยช่วยคน ย่าบุษมิเคยอยากได้ หรือหวังว่า จะต้องได้สิ่งที่มาตอบแทนให้…ใจเพียงคิดแค่ว่า “ขอให้เขาเหล่านั้น มีความสุขกาย สุขใจก็พอแล้ว” เพราะย่าบุษมีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ของทุกคนมากพอ…หากเมื่อนำมาให้ในวันเทศกาลแล้ว ก็ขอขอบคุณ แต่สิ่งที่หวังจะได้เห็น นั่นคือ การเห็นสิ่งที่ดี ๆ ต่อกันในทุก ๆ วัน ทุก ๆ ครั้ง ที่เรายังทำงานร่วมกันก็พอแล้ว

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)