อนุทิน 162782 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๓๙

ควรนำหลักธรรม…มาใช้กับชีวิตประจำวันอยู่เสมอแล้ว…จะทราบว่า “ชีวิตจริง คืออะไร?”

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)