อนุทิน 162781 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๓๘

การอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าสถาบันไหน…อยู่ที่ตัวเราต้องรู้จักให้อภัย ไม่เกลียด ไม่โกรธกัน ไม่วัดความแตกต่างกัน…เพราะนี่คือ ความมีอาวุโส

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)