อนุทิน 16277 - มัทนา

มัทนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ให้จิตเป็นเพียงแต่สิ่งที่คิดได้ อย่าให้เป็นตัวฉันขึ้นมาเลย

ถ้าเป็นตัวฉันก็ให้เป็นสมมติที่ไม่มีความหมายอะไร

อย่าเป็นตัวฉันที่ยึดมั่นถือมั่นว่าจริง อย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน

พอจิตมองเห็นอันนี้ จิตนั้นก็ว่างไปโดยอัตโนมัติ

จะว่างชั่วขณะชั่วคราวเพราะมันไม่ถึงที่สุดก็ได้ ก็เรียกว่าว่าง จิตว่างเหมือนกัน

หรือมันว่างเด็ดขาดไปเป็นจิตพระอรหันต์ มันก็ว่างเหมือนกัน

คือว่าตอนนั้น ไม่มีตัวกู-ของกู ที่จะทำให้เป็นทุกข์

(ท่านพุทธทาส, สุญญตา ISBN 974-94070-4-0)

เขียน 24 Jul 2008 @ 11:31 ()


ความเห็น (0)