อนุทิน 162758 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๓๓

ย่าบุษ…เป็นคนที่ชอบคิดสร้างสรรค์ ชอบ Create งานที่ทำให้ดียิ่งขึ้น เพราะนี่คือ การทำงานเชิงรุก สำหรับยุคนี้…เนื่องจากอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการทำงานในระบบราชการ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)